Хамтран ажиллах санал

1

Экспертээр бүртгүүлэх

Үнэгүй (зөвхөн VipExpert сэтгүүлээ захиалан унших)

2

Баннер сурталчилгаа байршуулах

 • Хажуу байрлалд (300х400 pixel)
 • Толгойн байрлал (970х250 pixel)

 

 • - 100 мян.төг (өдөрт)
 • - 150 мян.төг (өдөрт)
3

Vip үйлчилгээ

 • VipEpxert сэтгүүлд 4 нүүр
  • Экспертийн нийтлэл 2 нүүр
  • Реклам 2 нүүр
 • VipEpxert.mn сайт руу экспертийн нийтлэл оруулах, 3000 хэрэглэгч рүү масс мессеж илгээх
 • VipEpxert.mn сайтын хажуу байрлалд 1 сар баннер байршуулах
 • VipExpert пэйж хуудсанд нийтэлж, бүүст хийх
- 3.5 сая.төг
4

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

 • Хэлэлцүүлгийн зорилго, хамрах хүрээ болон ямар сэдвээр өрнүүлэхийг хүсэж байгаа талаараа info@vipexpert.mn имэйл илгээх.
- Бид тохирох үнийн мэдээллийг тань уруу мэдэгдэх болно.