VipExpert сэтгүүл

Вип Эксперт сэтгүүл нь сайн засаглалыг бэхжүүлэхэд хөгжлийн гүүр болох эрхэм зорилготой. Монгол Улсын Их Хурлаас батлагдан гарч буй хуулиудыг сурталчлах, салбарын тулгамдаж буй асуудлын хүрээнд экспертүүдийн туршлага, санал бодлыг нийтэлж, шийдвэр гаргагч нарт хүргэдэг. Сэтгүүлийг УИХ-ын хавар, намрын чуулганы өмнө жилд 2 дугаар хэвлэн гаргадаг ба жилийн захиалгын үнэ 100 мянган төгрөг.