Хэлэлцүүлэг үүсгэх

Хэрвээ танд экспертүүдийн дунд хэлэлцүүлэг өрнүүлэх санал байгаа бол хэлэлцүүлгийн зорилго, хамрах хүрээ болон ямар сэдвийн дор гэдгээ дэлгэрэнгүй бичиж, info@vipexpert.mn имэйл хаягаар илгээнэ үү.